2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR. MİNİK VE MİNİ MİNİK GRUBUNUN DİKKATİNE! BAYRAM PROGRAMI KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN Ayın Öğrencileri Belli Oldu... 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN. Galatasaraylı Akademik Futbol Şöleni Ayın Öğrencileri Belli Oldu... HAZİRAN AYININ ÖĞRENCİLERİ BELİRLENDİ.
 
12.
11.
10.
9.FATİH TERİM
8.METİN OKTAY
7.TUGAY KERİMOĞLU
6.BURAK YILMAZ
5.BÜLENT KORKMAZ
4.ARDA TURAN
3.EMRE ÇOLAK
2.SEMİH KAYA
1.SELÇUK İNAN
Tuncay AKYÜZ
Bahattin OSANMAZ
SPORCU BESLENMESİ NASIL OLMALI?
TEKNİK ÇALIŞMALAR
SPORCU GELİŞİM EVRELERİ
OYUN KURALLARI BİLGİSİ
OYUN KURALLARI BİLGİSİ
OYUN KURALLARI BİLGİSİ
OYUN KURALLARI BİLGİSİ
OYUN KURALLARI BİLGİSİ
OYUN KURALLARI BİLGİSİ
OYUN KURALLARI BİLGİSİ
OYUN KURALLARI BİLGİSİ
SÜT HAKKINDA
ANTRENMAN PRAMİTİ
YOĞURT HAKKINDA
YUMURTA HAKKINDA
PROTEİN HAKKINDA
PORTAKAL HAKKINDA
KIŞIN HANGİ MEYVE VE SEBZELERİ TÜKETMELİYİZ?
IHLAMUR HAKKINDA
TARÇIN HAKKINDA
İLKBAHARDA YETİŞEN MEYVELER
MİNİK SPORCULAR NASIL BESLENMELİ?
 
 
 
  Bugün    132
  Toplam    1921366
  İp   54.224.91.58

   


2017-2018 FUTBOL SEZONU ŞAMPİYONU HANGİ TAKIM OLUR

OYUN KURALLARI BİLGİSİ

KURAL 11 – OFSAYT 31

Ofsayt Pozisyonu

Sadece ofsayt pozisyonunda bulunmak bir ihlal değildir.

Bir oyuncu e.er:

• rakip kale cizgisine toptan ve sondan ikinci rakip oyuncudan daha yakın ise ofsayt

pozisyonundad›r.

Bir oyuncu e.er:

• kendi yarı alanında ise, veya

• sondan ikinci rakip oyuncu ile aynı hizada ise, veya

• son iki rakip oyuncu ile aynı hizada ise,

ofsayt pozisyonunda de.ildir.

ihlal

Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, topun tak›m arkadafl›na dokundu.u veya tak›m arkadafl›n›n

topla oynadığı anda hakemin kanaatine göre:

• oyuna mudahale ederek, veya

• rakibe mudahale ederek, veya

• bulundu.u pozisyondan avantaj elde ederek

aktif oyuna dahil olursa ofsayt olarak cezalandırılır.

ihlal Olmaması

Oyuncunun topu doğrudan doğruya

• kale vuruflundan, veya

• tac atışından, veya

• köşe vuruşundan

alması durumunda bir ofsayt ihlali yoktur.

ihlaller ve Cezalar

Bir ofsayt ihlali durumunda hakem, rakip takım lehine ihlalin yapıldığı yerden bir endirekt

serbest vuruş verir (bakınız Kural 13 – Serbest Vuruş Pozisyonu).

32 KURAL 12 - FAULLER VE FENA HAREKETLER

Fauller ve Fena Hareketler aflağıdaki şekillerde cezalandırılır:

Direkt Serbest Vuruş

Bir oyuncunun aşağıdaki yedi ihlalden birini hakemin kanaatince dikkatsiz, kontrolsüz veya

aşırı güç kullanarak yapması durumunda rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir:

• rakibe tekme atarsa veya tekme atmaya teflebbüs ederse,

• rakibi çelmelerse veya çelmelemeye teşebbüs ederse,

• rakibin üzerine sıçrarsa,

• rakibe şarj yaparsa,

• rakibe vurursa veya vurmaya teşebbüs ederse,

• rakibini iterse,

• rakibe ayakla müdahale (tackle) ederse.

Ayrıca, oyuncunun aşagıdaki üç ihlalden birini yapması halinde rakip takım lehine bir direkt

serbest vuruş verilir:

• rakibini tutarsa,

• rakibine tükürürse,

• bilerek topa elle müdahalede bulunursa (kendi ceza alanındaki kaleci hariç).

Direkt serbest vuruş ihlalin oldu¤u yerden yap›l›r (baınız Kural 13 – Serbest Vuruş Pozisyonu).

Penalt› Vuruflu

Eğer yukarıda belirtilen on ihlalden birisi bir oyuncu tarafından kendi ceza alanı içinde yapılırsa,

topun oyunda olması koşuluyla, topun pozisyonuna bakılmaksızın bir penaltı vuruşu verilir.

33

Endirekt Serbest Vuruş

Kalecinin kendi ceza alanında aşağıdaki dört ihlalden birini yapması halinde rakip takım

lehine bir endirekt serbest vuruş verilir:

• topu oyuna bırakmadan once eliyle alt› saniyeden daha uzun sure kontrol ederse,

• topu oyuna bıraktıktan sonra, top başka bir oyuncuya değmeden önce topa tekrar

eliyle dokunursa,

• takım arkadaşı tarafından ayakla bilerek kendisine verilen topa eliyle dokunursa,

• takım arkadaşının tac atışından doğrudan gelen topa eliyle dokunursa.

Bir oyuncunun hakemin kanaatına göre aşağıdaki ihlallerden birini yapması halinde rakip

takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir:

• tehlikeli bir tarzda oynarsa,

• rakibinin ilerlemesine mani olursa,

• kalecinin elindeki topu oyuna sokmasına engel olursa,

• daha önce Kural 12’de belirtilmeyen bir nedenden dolayı oyuncunun ihtar veya

ihrac edilmesi icin oyunun durdurulmasına neden olan bir ihlalde bulunursa.

Endirekt serbest vuruş ihlalin olduğu yerden yapılır

(bakınız Kural 13 – Serbest Vuruş Pozisyonu).

34 KURAL 12 - FAULLER VE FENA HAREKETLER

Disiplin Cezaları

Bir oyuncuya, yedek oyuncuya ya da değiştirilmiş oyuncuya ihtar verildiğini belirtmek amacıyla

sarı kart kullanılır.

Bir oyuncu, yedek oyuncu ya da değiştirilmiş oyuncunun ihrac edildiğini belirtmek amacıyla

kırmızı kart kullanılır.

Yalnızca bir oyuncuya, yedek oyuncuya veya değişiklikle oyundan cıkan oyuncuya kırmızı veya

sarı kart gösterilebilir.

Hakem, oyun alanına girdiği andan bitiş duduğu sonrasında oyun alanını terk edinceye kadar

disiplin cezası verme yetkisine sahiptir.

Bir oyuncu oyun alanı icinde veya dışında rakibe, takım arkadaşına, hakeme, yardımcı hakeme

veya herhangi bir diğer kişiye karşı ihtar veya ihrac gerektiren bir ihlal yaparsa ihlalin şekline

gore cezalandırılır.

İhtar Verilecek Haller

Eğer bir oyuncu, aşağıdaki yedi ihlalden birini yaparsa ihtar verilip sarı kart gösterilir:

• sportmenliğe aykırı davranıştan suclu ise,

• hakeme veya hakemin kararlarına sözle veya hareketle itiraz ederse,

• oyun kurallarını devamlı ihlal ederse,

• oyunun tekrar başlamasını geciktirirse,

• oyun bir köşe vuruşu, serbest vuruş veya tac atışı ile tekrar başlarken

gerekli mesafeye acılmaz ise,

• hakemin izni olmaksızın oyun alanına ilk kez girer veya tekrar girerse,

• hakemin izni olmaksızın oyun alanını kasıtlı olarak terk ederse.

35

Yedek bir oyuncu ya da değiştirilmiş bir oyuncu, aşağıdaki ihlallerden birini yaparsa, hakem

tarafından ihtar verilip sarı kart gösterilir:

• sportmenlik dışı davranışlarda bulunursa,

• sozle ya da hareketle itiraz ederse,

• oyunun tekrar başlamasını geciktirirse.

İhrac Verilecek Haller

Eğer bir oyuncu, yedek bir oyuncu ya da değiştirilmiş bir oyuncu aşağıdaki yedi ihlalden birini

yaparsa kırmızı kart gösterilip oyundan ihrac edilir:

• ciddi faullu oyundan suclu ise,

• şiddetli hareketten suclu ise,

• rakibe veya bir başkasına tükürürse,

• topla bilerek elle oynayıp rakip takımın bariz golünü veya gol atma şansını önlerse

(kendi ceza alanındaki kaleci haric),

• kaleye doğru ilerleyen rakibin bariz gol atma şansını serbest vuruş veya

penaltı vuruşu gerektiren bir ihlal ile önlerse,

• saldırgan, hakaret edici veya küfürlü bir şekilde konuşursa ve / veya baş ve

el kol hareketleri yaparsa,

• aynı macta ikinci bir ihtar alırsa.

ihrac edilen oyuncu, yedek oyuncu ya da yedek oyuncu ile değiştirilen oyuncu oyun alanının

cevresini ve teknik alanı terk etmelidir.
 

36 KURAL 13 – SERBEST VURUfiLAR

Serbest Vurufl Ceflitleri

Serbest vurufllar direkt veya endirekttir.

Direkt Serbest Vurufl

Topun Kaleye Girmesi

• eğer, bir direkt serbest vuruş doğrudan doğruya rakibin kalesine girerse, gol verilir.

• eğer, bir direkt serbest vuruş doğrudan doğruya takımın kendi kalesine girerse

rakip takım lehine bir köşe vuruşu verilir.

Endirekt Serbest Vuruş
i
flareti

Hakem bir endirekt serbest vuruşu, kolunu başının ustunden yukarı doğru kaldırarak işaret

eder. Vuruş yapılıp top baflka bir oyuncuya de.inceye veya oyun d›fl› kal›ncaya kadar kolunu

bu durumda tutar.

Topun Kaleye Girmesi

Ancak topun kaleye girmeden once bir başka oyuncuya dokunması halinde gol olabilir.

• eğer, bir endirekt serbest vuruşta topun doğrudan doğruya rakibin kalesine girmesi

halinde bir kale vuruşu verilir.

• eğer bir endirekt serbest vuruşta topun doğrudan doğruya takımın kendi kalesine girmesi

halinde rakip takım lehine köşe vuruşu verilir.

Yöntem

Hem direkt hem de endirekt serbest vuruşlarda, vuruş yapılırken top hareketsiz durmalı ve

vuruşu yapan oyuncu başka bir oyuncu dokunmadan önce topa dokunmamalıdır.

 

 http://www.gaziantepgalatasarayfutbolokulu.com
Copyright 2008 Gaziantep Galatasaray Futbol Okulu